Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen

Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen

Evenement details

Op zondag 21 mei 2017 de vlag uit! De Zuider Havendijk, een plaat uit een geschiedenis boek!

Het Comité 21 mei 1572 organiseert – voor de tiende keer- de manifestatie: Opstand ende Bevrijdingh van Enckhuijsen

Aanvang: 14.30 uur, met een ‘mini’-concert van het KSM op het bordes van het stadhuis .

Jaarlijks wordt herdacht/gevierd, dat de burgerij van Enkhuizen zich in 1572 – zonder bloedvergieten – heeft bevrijd van de Spaanse overheersers en de kant koos van de Prins van Oranje.

Inmiddels 445 jaar geleden.

En na Enkhuizen – niet na Vlissingen of Alkmaar – volgde een groot aantal steden in de Nederlanden dit voorbeeld en verklaarde zich eveneens voor de Prins.

Vanaf 15.00 uur worden – op en rond de Zuider Havendijk – historische scènes gespeeld door buurt-, toneel, scherm- en muziekverenigingen. De tocht voert naar het Stadhuis in de Breedstraat, waar omstreeks 16.45 uur het ‘Spaansgezinde bestuur’ wordt afgezet.

Evenals voorgaande jaren verlenen de leden van het huidige stadsbestuur hun medewerking.

Tevens zal er een officieel moment zijn.

Gidsen van Vereniging Oud Enkhuizen zijn aanwezig om u een toelichting te geven op deze roerige periode in onze Vaderlandse geschiedenis.

Om 17.00 uur wordt het evenement, in de Blauwe Zaal van het Stadhuis, onder leiding van het AD-HOC-orkest, onder het genot van een oranjebitter, feestelijk afgesloten.

Het gebied is autovrij en slechts toegankelijk voor toeschouwers.

U kunt uw auto – eventueel – parkeren achter het NS-station.

Aangeraden wordt, met het openbaar vervoer, te voet of per fiets te komen.

meer
Prijs: Gratis

Locatie

't Suud
Zuiderhavendijk
Enkhuizen
RoutebeschrijvingRoutebeschrijving